ایسنا/ رئیس اداره دامپزشکی بم گفت: حدود ۷۵ درصد بیماری های نوپدید که دغدغه جوامع بشری هستند، جزو بیماری های قابل انتقال از دام به انسان قرار دارند و بیماری کرونا که تمام دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده یکی از همین بیماری های نوپدید است.

مسعود اسدی، رئیس اداره دامپزشکی بم اظهار کرد: همکاران بنده در اداره دامپزشکی سربازان نظام سلامت هستند زیرا با تمام توان مانع از بروز اپیدمی بیماری های مشترک بین حیوان و انسان می شوند و تلاش می کنند تا امنیت غذایی شهروندان به خطر نیفتد.
وی افزود: طبق آمار منتشر شده، حدود ۷۵ درصد بیماری های نوپدید که دغدغه جوامع بشری هستند، جزو بیماری های قابل انتقال از دام به انسان قرار دارند و بیماری کرونا که تمام دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده یکی از همین بیماری های نوپدید است.
اسدی در ادامه بیان کرد: امروز در نقطه آرامش در حوزه دامپزشکی، دام و امنیت غذایی در شهرستان بم قرار داریم که امیدواریم با همکاری مجموعه شهرداری این رویه همچنان ادامه داشته باشد.
رئیس دامپزشکی بم بیان کرد: خوشبختانه به دلیل وجود زیرساخت کشتارگاه در بحث تامین دام مورد نیاز شهرستان با مشکلی مواجه نشدیم.
به گفته وی در ۶ ماهه اول سال جاری ۹۰۰۰ رأس دام در کشتارگاه بم کشتار شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar