فارس/ بهداشت و درمان مراغه در سطح انتظار مردم نیست این موضوعی است که در ماه‌های اخیر بارها در محافل مختلف بیان شده و نشان از دردی فراتر از درد بیماران در مراکز درمانی این شهرستان می‌دهد.

پس از یک سال تعیین تکلیف ریاست بیمارستان آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع) مراغه ضروری است.
با گذشت نزدیک به یک سال این بیمارستان آموزشی و درمانی توسط معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی مراغه مدیریت می‌شود.
در شرایطی که کرونا نزدیک به دو سال بخش درمان و بیمارستان امیرالمومنین(ع) مراغه را همانند دیگر شهرها و استان‌های کشور درگیر خود کرده، نبود مدیریت جدا در این دو واحد ارائه خدمات مطلوب را دچار مشکل کرده است.
معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی مراغه، یکی از پزشکان حاذق و متخصص در حوزه درمان این شهرستان و از اولین روزهای شروع کووید ۱۹  در صحنه درمان بیماران حضور فعال دارد.
با وجود تلاش شبانه‌روزی این پزشک محترم، معرفی رئیس به بیمارستان امیرالمومنین(ع) برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب به شهروندان ضرورت دارد.
این روزها مراکز درمانی مراغه به شدت با مشکل پزشک، پرستار، بهیار و کارد درمان مواجه است و با تعیین تکلیف مدیریت بیمارستان امیرالمومنین(ع)، معاونت درمان به راحتی می‌تواند به امور درمانی دانشکده علوم پزشکی این شهر به خصوص بیمارستان‌ها رسیدگی کند.
برای بسیاری از شهروندان این جای سوال است که چرا بزرگترین بیمارستان مراغه پس یک سال ریاست مستقل ندارد. 
کمبود پزشک متخصص و نیمه تعطیلی بودن بخش چشم پزشکی بیمارستان سینا از دیگر مشکلات این روزهای بخش درمان در مراغه است.
نزدیک به چهار سال کمترین پزشک متخصص و فوق تخصص برای بیمارستان‌های مراغه جذب شده و در عوض بخش زیادی از پزشکان متخصص از بخش درمان مراغه به مرکز استان منتقل شده‌اند. 
با اینکه مراغه قطب دوم درمانی در آذربایجان‌شرقی است، برخی از شهروندان از خدمات درمانی بیمارستان‌های این شهرستان رضایت کافی ندارند.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today