عصراترک/ معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به اینکه روند واکسیناسیون دانش آموزان طی دو هفته گذشته همزمان با سراسر کشور در استان خراسان شمالی آغاز شد، گفت: 50 درصد از سهمیه دانش آموزان واجد شرایط استان خراسان شمالی واکسن را دریافت کرده اند.

مهدی خطیب زاده، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان شمالی در رابطه با واکسیناسیون فرهنگیان اظهار کرد: طی هماهنگی های صورت گرفته با دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و اسفراین براساس واکسن موجود در استان واکسیناسیون مجموعه فرهنگیان از 10 مرداد ماه در استان آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه در استان خراسان شمالی باید 16 هزار معلم واکسن دریافت کنند، گفت: براساس آمار ثبتی توسط آموزش و پرورش استان، از این تعداد 88 درصد فرهنگیان دز اول و 70 درصد فرهنگیان دز اول و دوم را دریافت کرده اند.
خطیب زاده با بیان اینکه براساس تاریخ مقرر شده بود که واکسیناسیون فرهنگیان تا 15 مهر ماه به اتمام برسد، توضیح داد: این در حالی است که قطعا آمار فرهنگیان که واکسن را دریافت کرده اند، بیشتر از این میزان است، زیرا گروهی از آنها از طریق سامانه سلامت مراحل دریافت واکسن را انجام  داده اند و عده ای نیز به دلیل درگیری با کرونا در انتظار اتمام بیماری و دوره درمان برای دریافت واکسن هستند.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان شمالی در رابطه با واکسیناسیون دانش اموزان در استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: روند واکسیناسیون این گروه طی دو هفته گذشته همزمان با سراسر کشور در استان خراسان شمالی آغاز شد که از روز گذشته طی هماهنگی های صورت مدیران آموزش و پرورش و بهداشت و درمان هر استان روند تسریع این عملیات در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در استان خراسان شمالی 180 هزار دانش اموز در تمامی مقاطع مشغول به تحصیل هستند، گفت: این در حالی است که از این تعداد 77 هزار دانش آموز براساس رده سنی بین 12 تا 18 سال، واجد شرایط واکسن هستند.
خطیب زاده یادآور شد: 50 درصد از سهمیه دانش اموزان واجد شرایط استان خراسان شمالی واکسن را دریافت کرده اند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today