میزان/ رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی ضمن بازدید از زندان سلماس به گفتگو چهره به چهره و بررسی درخواست‌های ۱۲۰ نفر از مددجویان پرداخت.

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی ضمن بازدید از زندان سلماس به گفتگو چهره به چهره و بررسی درخواست های ۱۲۰ نفر از مددجویان پرداخت.
در این بازدید که حاتمی، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان آذربایجان غربی و محمدپور ورضایی ومحمدزاده معاونین قضایی استان ورئیس، دادستان و ۱۵ نفر از قضات دادگستری سلماس عتباتی را همراهی می‌کردند همه بند‌های زندان بازدید و به درخواست‌های آنان رسیدگی ودستورات لازم را صادر کردند.
عتباتی، سپس به محل احداث پروژه جدید زندان سلماس مراجعه و ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف آن از روند اجرایی و عملیاتی پروژه و مشکلات مربوط اطلاع حاصل کرد و دستورات لازم را برای پیگیری امور مربوط صادر کرد.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today