باشگاه خبرنگاران/ مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع دستی البرز از افزایش پروازها‌ی فرود‌گاه بین‌المللی پیام کرج با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی خبر داد.

فریدون محمد‌ی، مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع دستی البرز گفت: براساس نشستی مشترک به همت معاون گردشگری و با حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی و اعضا‌ی انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، در زمینه بر‌قر‌ار‌ی پرواز چارتر و استفاده از ظرفیت فرودگاه پیام توافقاتی حاصل شد.
وی افزود: با توجه به استقبال مسافران از پرواز‌ها‌ به مقصد مشهد و اهواز و به منظور رفاه حال گردشگر‌ان با مشارکت خطوط هوایی مختلف تعداد آن در طول هفته افزایش یافته است.
محمدی گفت: حضور و فعالیت بزر‌گ‌تر‌ین چارت کننده پرواز‌های مشهد به مرکزیت البرز بر لزوم رفع موانع و افزایش مشارکت در زمینه‌ها‌ی مختلف با همکاری نهاد‌های مربوطه از جمله اداره‌کل تأکید دارد.
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع دستی البرز افزود: آسیب‌شناسی چالش‌های پیش‌رو، شناسایی نقاط ضعف و قوت، پیگیری روند پرواز‌ها، تعامل با مجموعه‌های ذیربط به ارائه راهکار‌ها‌ی اجرایی کمک شایانی خواهد کرد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday