ایمنا/ کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز با قرار گرفتن روی شاخص ۱۰۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز با قرار گرفتن روی شاخص ۱۰۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.
دستگاه سنجش کیفیت هوای کلانشهر اصفهان اکنون در خیابان‌های احمدآباد با شاخص ۱۳۴، جی ۱۶۳، میرزاطاهر ۱۲۴، انقلاب ۱۲۲، کاوه ۱۲۲، خرازی ۱۰۳ ناسالم برای گروه‌های حساس و در خیابان‌های استانداری با شاخص ۹۷، پروین ۹۴، رودکی ۸۵، باهنر ۷۸، فیض ۷۲، فرشادی ۷۰، رهنان، ۶۳ در وضعیت سالم قرار دارند.
دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باغ غدیر، دانشگاه و خواجو فعال نیست، همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های مبارکه با شاخص ۴۶، ورزشگاه میثاق ۸۴ در وضعیت هوای سالم قرار دارند.
در حال حاضر تنها ایستگاه فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان به جز اصفهان، شاهین‌شهر و سجزی است و شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر روی عدد ۴۹ در وضعیت سالم و سجزی با قرار گرفتن روی ۵۹ در وضعیت سالم قرار دارند.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today