مهر/ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرضا گفت: ارزیاب یونسکو برای بازدید از دو کاروانسرای امین آباد و مهیار به شهرضا آمد و امیدواریم به زودی این دو اثر به ثبت جهانی برسد.

سجاد افشاری، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرضا با اشاره به بازدید ارزیاب یونسکو از دو کاروانسرا در شهرضا، اظهار کرد: ارزیاب یونسکو از دو کاروانسرای مهیار و امین آباد برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو امروز به شهرضا آمدند.
وی با اشاره به اینکه قدمت کاروانسرای مهیار و امین آباد به دوران صفوی باز می‌گردد، افزود: هر دو این اثر دارای ارزش بسیار بالا از نظر قدمت و بافت در استان و کشور است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرضا بیان کرد: دو الی سه هفته تلاش کردیم تا بتوانیم حداقل‌ها را آماده کنیم تا از نظر ارزیاب یونسکو این دو کاروانسرا برای ثبت مشکلی نداشته باشند.
وی تصریح کرد: کاروانسرای مهیار در اوایل انقلاب به عنوان زندان و بعد از آن به عنوان مرکز بازپروری مورد استفاده بوده است و حدود ۱۵ سال است که تخلیه شده و در این چند هفته اخیر میراث فرهنگی با کمک فرمانداری شهرستان شهرضا توانست آن را به شکل اصلی مرمت کند.

بازسازی کاروانسرای مهیار به شکل اصلی
افشاری بیان داشت: با جداسازی الحاقات، حذف نقاشی‌های دیوار و مرمت اضطراری توانستیم آسیب‌ها و نواقص را رفع کنیم و شکل اصلی بنا را بار دیگر به وجود آوریم.
وی با اشاره به اینکه کاروانسرای امین آباد هم اکنون به عنوان اقامتگاه در حال فعالیت است، گفت: کاروانسرای امین آباد توسط میراث فرهنگی کشور ۱۰ الی ۱۲ سال که مرمت می‌شود واکنون به بخش خصوصی تحویل داده شده و به عنوان یک مجموعه اقامتگاه سنتی در حال حاضر فعالیت دارد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرضا عنوان کرد: تعداد ۵۴ کاروانسرا در کل کشور در حال ارزیابی است که از این تعداد ۹ کاروانسرا در استان اصفهان و دو کاروانسرا متعلق به شهرضا است.
وی افزود: توانستیم رضایت ارزیاب یونسکو را به این دور اثر به ویژه کاروانسرای مهیار جلب کنیم، چراکه جزو نوادر کاروانسرا در کشور است که بازاری مستقل نیز در جوار خود دارد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today