برنا/ براساس جدیدترین رتبه‌بندی معتبر تایمز، نام دانشگاه لرستان در فهرست ۴۱ دانشگاه ایرانی برتر در زمینه‌ی علوم مهندسی، قرار گرفته است.
 
در این رتبه‌بندی معتبر علمی، علوم مهندسی در پنج زمینه شامل مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی، تقسیم‌بندی شده است.
براساس رتبه‌بندی تایمز، نام دانشگاه لرستان در جمع دانشگاه‌های برتر ایرانی با امتیاز ۵۰۰ ـ‌۴۰۱ ذکر شده است.
در این رتبه‌بندی معتبر علمی، امتیاز دانشگاه لرستان در شاخص علوم مهندسی، بالاتر از امتیاز دانشگاه‌هایی همچون فردوسی مشهد، رازی کرمانشاه، دانشگاه مازندران و دانشگاه شیراز قرار گرفته است.
براساس جدول رتبه‌بندی معتبر علمی تایمز، نام دانشگاه لرستان در ردیف شماره ۱۲ با امتیاز ۵۰۰ ـ ۴۰۱ در جمع برترین دانشگاه‌های ایرانی در شاخص علوم مهندسی، قرار گرفته است.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy