ایرنا/ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری استان در تابستان سالجاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل(تابستان ١٣٩٩)، ۳.۹ درصد کاهش یافته است.

علی شهریارپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به انتشار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ١٤٠٠ از سوی مرکز آمار ایران، اظهار کرد: نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار فصل تابستان ۱۴۰۰ نشان از بهبود شاخص‌های بازار کار استان چهارمحال و بختیاری دارد.
وی ادامه داد: بررسی نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیشتر استان چهارمحال و بختیاری در تابستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که ۱۲.۴ درصد از جمعیت فعال استان، بیکار بوده‌اند.
شهریارپور تصریح کرد: همچنین ۴۱.۸ درصد جمعیت ١۵ ساله و بیشتر استان از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ به عبارت دیگر ۴۱.۸ در صد از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در گروه شاغلان یا بیکاران و ۵۸.۲ درصد در گروه غیرفعال قرار گرفته‌اند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان١٣٩٩) با کاهشی اندک معادل هشت دهم درصد مواجه بوده است.
به گفته وی، تغییرات ۲ شاخص نرخ بیکاری و نرخ مشارکت موجب شده تا نسبت اشتغال در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان از ۳۵.۶ درصد در تابستان سال ۱۳۹۹ به ۳۶.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ ارتقاء یابد.
شهریارپور خاطرنشان کرد: کاهش نرخ بیکاری و افزایش نسبت اشتغال استان در حالی است که نرخ بیکاری تابستان ۱۴۰۰ در سطح کل کشور با یک دهم درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۹.۶ درصد رسیده است. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری افزود: تامل در شاخص‌های نیروی کار استان نشان می‌دهد اگر چه هنوز هم نرخ بیکاری استان از میانگین کشوری بالاتر است اما تغییرات این شاخص نشان از بهبود شاخص‌های بازار نیروی کار استان و اثرگذاری سیاست‌ها و اقدامات اشتغال‌زایی در سطح دارد. 
وی خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری در تابستان ۱۳۹۹ با نرخ بیکاری ۱۶.۳ درصد و با فاصله زیاد از میانگین کشوری، بالاترین نرخ بیکاری را در بین استان‌های کشور داشته است در حالی که در تابستان سال ۱۴۰۰ با کاهش فاصله نرخ بیکاری استان و کشور، پس از استان‌های هرمزگان، خوزستان، کرمانشاه، یزد و اصفهان از نظر نرخ بیکاری در رتبه ششم قرار گرفته است.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday