صدا و سیما/ یک دستگاه حفاری غیرمجاز شامل تراکتور و ادوات حفاری در منطقه اردبیل شناسایی و توقیف شد.

داور بستام، مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت منطقه‌ای اردبیل گفت: در پی گشت زنی‌های اکیپ گشت و بازرسی آب‌های زیرزمینی شهرستان اردبیل، یک دستگاه حفاری غیرمجاز شامل تراکتور و ادوات حفاری در منطقه شناسایی و توسط گروه گشت و بازرسی با همکاری نیروی انتظامی و اخذ دستور قضایی از دادستان توقیف و به پارکینگ انتقال یافت.
او با تاکید بر پیگیری جدی تخلفات بخش آب، افزود: با وجود محدودیت منابع آب، متاسفانه برخی از بهره برداران بدون رعایت قوانین توزیع عادلانه آب با حفر غیرمجاز چاه‌های نیمه عمیق و عمیق با استفاده از دستگاه‌های غیرمجاز حفاری به آبخوان‌ها آسیب جدی وارد می‌کنند.
مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت منطقه‌ای اردبیل حضور مستمر گروه‌های گشت و بازرسی را به منظور جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز منابع آب سطحی و زیرزمینی موثر دانست و یادآور شد: در استان اردبیل ۲۲ اکیپ گشت و بازرسی مربوط به آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی هستند که به صورت شبانه روزی مسئولیت شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان منابع آبی در راستای اهمیت و لزوم حفاظت و صیانت از سفره‌های آب زیرزمینی و منابع آب سطحی را در دستور کار خود قرار داده اند.
بستام با بیان اینکه جلوگیری از حفر غیرمجاز چاه توسط اکیپ‌های گشت و بازرسی منابع آب از اولویت‌های طرح ملی «احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور» است، گفت: حسب وظیفه ذاتی در راستای صیانت و حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اردبیل و همچنین به دلیل درخواست مالکین چاه‌های مجاور و گزارش مردمی به سامانه ۳۱۷۱ از فعالیت حفاران غیرمجاز با جدیت هرچه تمام جلوگیری خواهد شد.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today