مهر/ مدیرکل حیط زیست استان کرمان گفت: شکل فاضلاب زندان جیرفت تا یک ماه آینده رفع می‌شود.

مرجان شاکری، مدیرکل حیط زیست استان کرمان با اشاره به معضل فاضلاب زندان جیرفت اظهار کرد: با پی گیری های انجام شده از سوی محیط زیست مقرر شده ظرف یک ماه آینده پکیج تصفیه فاضلاب در زندان جیرفت ایجاد شود.
وی ادامه داد: همچنین از طریق دستگاه‌های استانی پی گیر هستیم که محل زندان از داخل شهر جابه‌جا شده و اعتباراتی برای این منظور در نظر گرفته شود.
مدیرکل حیط زیست استان کرمان گفت: پی گیری این موضوع در دستور کار محیط زیست است تا جانمایی صورت گرفته مغایرت زیست محیطی نداشته باشد. حل این معضل در اولویت کاری اداره کل محیط زیست استان کرمان قرار دارد.آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar