صدا و سیما/ سرانه مصرف ماهی در گلستان دو و نیم کیلوگرم پایین تراز سرانه کشوری است.

سیدجواد قدس علوی مدیرکل شیلات گلستان با اعلام این خبر اظهار کرد: مصرف سرانه مصرف ماهی گلستان ۱۰و۶ دهم کیلوگرم است که دو کیلو و ۶دهم کیلوگرم از ۱۳وسه دهم کیلوگرم سرانه کشوری پایین‌تر است. 
سیدجواد قدس علوی با اشاره به تولید آبزیان استان گفت: پیش بینی می شود امسال در استان گلستان ۲۲هزار تُن ماهیان گرمابی و سردابی  و بیش از هزار و ۵۰۰تُن میگو تولید شود.
وی گفت: پارسال بیش از ۲۰هزار تُن ماهیان گرمابی و سردابی و بیش از ۴۰۰تُن میگو در گلستان تولید شدو در فصل صید گذشته، ۴۲۶تُن ماهی استخوانی از آبهای استان صید کردیم.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today