مهر/ وزیر کشور حکم حسین حیدری شهردار منتخب بوشهر را امضا کرد.

احمد وحیدی، وزیر کشور حکم حسین حیدری به عنوان شهردار بوشهر را امضا کرد.
حیدری، سابقه فرمانداری تنگستان، مدیرکل کار و رفاه امور اجتماعی استان بوشهر، مدیرکل اداری مالی استانداری بوشهر، مدیرکل امور روستایی استانداری و معاون فرهنگی بنیاد شهید استان را در کارنامه دارد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar