صدا و سیما/ مدیر فرودگاه شهدای بجنورد با بیان اینکه پرواز مسیر تهران - بجنورد در ۶ ماه نخست امسال درمقایسه بامدت مشابه پارسال دو برابر شد، گفت: ۳۹۸ سورتی پرواز در این مدت انجام شد.

محمدابراهیم قدمگاهی، مدیر فرودگاه شهدای بجنورد با بیان اینکه پرواز مسیر تهران - بجنورد در ۶ ماه  نخست امسال درمقایسه بامدت مشابه پارسال دو برابر شد، اظهار کرد: ۳۹۸ سورتی پرواز در این مدت انجام شد.
وی افزود: مدت مشابه پارسال ۱۹۲ سورتی پرواز در مسیر تهران - بجنورد انجام شده بود.
قدمگاهی گفت: در این مدت ۱۵ هزار و ۶۸۱ مسافر با ناوگان هوایی جا به جا شدند که این آمار در مدت مشابه پارسال ۹ هزار و ۳۱۰ نفر بوده است.
مدیر فرودگاه شهدای بجنورد اضافه کرد: همچنین در این مدت ۱۱۰ هزار و ۸۸۵ کیلوگرم بار نیز از این طریق جابه‌جا شده است در حالی که پارسال در همین مدت جابجایی ۵۱ هزار و ۸۰۷ کیلوگرم انجام شده بود.
هم اکنون شرکت‌های ایران ایر، ماهان و آسمان در این مسیر هوایی در هفته ۱۰ برنامه پروازی دارند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today