آخرین خبر/ رئیس جمهور در این بازدید در جریان مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفت.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online