صدا و سیما/ معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای سیستان و بلوچستان گفت: قبوض آب مشترکین کم مصرف سیستان و بلوچستان رایگان خواهد شد.

سرگلزایی، معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مشترکین مصرف خانگی آب که تا یک سوم الگوی مصرف استفاده کنند، آب رایگان در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: میزان آب مصرفی مشترکین خانگی که تا 6 مترمکعب معادل شش هزارلیتر اب مصرف کنند، هزینه ای برای پرداخت قبض اب بها پرداخت نمی کنند.


آخرین خبر سیستان و بلوچستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today