صدا و سیما/ نانوایی‌های آزادپز کرمانشاه با انتقاد از کم بودن سهمیه آردشان گفت: در صورت افزایش سهمیه می‌توانند ساعات بیشتری را به شهروندان ارائه خدمت کنند.

از دو هزار و ۲۰۰ خبازی فعال در استان کرمانشاه هزار و ۶۰۰ خبازی یارانه دولتی می‌گیرند  و مابقی آزادپز هستند.
رییس اتحادیه نانوایان استان کرمانشاه می‌گوید: سهمیه نانوایی‌های آزادپز روزانه ۵ تا ۷ کیسه است که بر اساس ساعت کار هر کیسه آراد یک ساعت برای پخت زمان می‌برد، به همین خاطر بعضی از نانوایی‌ها با کمبود سهمیه مواجه می‌شوند.
علیزاده افزود: برای افزایش سهمیه نانوایی‌ها باید قانون اصلاح شود.
لازم به ذکر است، ۱۴ کارخانه آرد با تکنولوژی روز آرد مورد نیاز استان را تأمین می‌کنند.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today