باشگاه خبرنگاران/ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوئین زهرا از افزایش خدمات غیرمجاز مرتبط با حوزه پزشکی و درمانی توسط افراد فاقد صلاحیت و غیرمجاز در این شهرستان ابراز نگرانی کرد.

آرش خوشنویس زاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوئین زهرا با اشاره به به افزایش اقدامات و خدمات غیرمجاز مرتبط با حوزه پزشکی و درمانی توسط افراد فاقد صلاحیت و غیرمجاز در این شهرستان اظهار کرد: شهروندان، خدمات پرستاری در منزل را از مؤسسات مجاز و افراد دارای صلاحیت دریافت کنند.
خوشنویس زاده از مردم خواست با مراجعه به پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین، فهرست مؤسسه‌های مجاز را مشاهده و نسبت به دریافت خدمات پرستاری اقدام کنند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوئین زهرا خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پرستاری، حرفه‌ای مراقبت محور است و هرگونه کوتاهی یا اشتباه در نحوه ارائه خدمات ممکن است صدمات جبران ناپذیری بر سلامت افراد بگذارد، از کسانی که خواهان دریافت خدمات و مراقبت‌های پرستاری در منزل هستند، درخواست می‌شود که برای دریافت این گونه خدمات، از مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل که در سطح شهرستان فعال هستند، خدمات دریافت کنند.
دکتر خوشنویس زاده تصریح کرد: مددجویانی که نیازمند خدمات پرستاری در منزل، بویژه در دوران شیوع ویروس کرونا هستند؛ از مراکز دارای مجوز و معتبر، درخواست پرستار کنند.
وی افزود: شهروندان برای کسب اطلاعات در مورد مراکز مجاز ارائه خدمات پرستاری در منزل در شهرستان بوئین زهرا، به لینک مراقبت در منزل در زیرپورتال معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین مراجعه کنند.
دکتر خوشنویس زاده تأکید کرد: ارتقای سطح رضایتمندی بیماران و ارائه خدمات استاندارد، مهمترین اهداف راه اندازی مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل است و امیدواریم با گسترش فعالیت‌های این مراکز، شاهد ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده باشیم.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today