باشگاه خبرنگاران/ مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز قم بر توسعه فضای سبز جنگلی و کمربند سبز برای جلوگیری از تاثیرات ریزگردها تاکید کرد.

پیام جوادیان، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز قم با اشاره به موانع توسعه فضای سبز جنگلی و کمربند سبز در شهر قم اظهار کرد: با توجه به توسعه شهرنشینی و لزوم رسیدن به سرانه‌های فضای سبز استاندارد، حفظ کیفیت اکولوژیک فضای سبز در دستور کار است و هدف سال ۱۴۰۴ سرانه ۲۶ مترمربعی است.
او محدودیت‌های توسعه فضای سبز را مدنظر قرار داد و گفت: در این زمینه نیازمند همکاری و همیاری دستگاه‌های مختلف استان هستیم که مهم‌ترین محدودیت منابع آبی و اراضی واگذارشده به شهرداری است.
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با بیان این که لازمه توسعه فضای سبز تأمین منابع آبی و اراضی مناسب است و ابراز کرد: افزایش ریزگرد‌ها در سال‌های اخیر مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده و یکی از راهکار‌ها برای کاهش آن‌ها ایجاد و توسعه فضای سبز جنگلی و کمربند سبز است.
او اذعان کرد: هرچند شهرداری در سال‌های اخیر تلاش کرده با منابع آبی پایدار توسعه فضای سبز را فراهم کند، اما نیاز داریم حداقل منابع آبی موردنیاز با همکاری دستگاه‌های ذیربط اختصاص یابد که یکی از این منابع پساب فاضلاب است.
جوادیان ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با همکاری نهاد‌های مختلف استان به سرانه برنامه‌ریزی‌شده برای سال ۱۴۰۴ دست پیدا کنیم. 

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday