صدا و سیما/ تیم دوومیدانی دختران نونهال خراسان شمالی به مسابقات منطقه سه کشور اعزام شد.

مسابقات منطقه سه کشور در روز ۲۳ مهر ماه به میزبانی استان گلستان پیگیری می شود.
اسامی زیر ورزشکاران تیم خراسان شمالی را  تشکیل می دهند:
مهدیس رحمانی در ماده ۱۵۰۰ متر
نرگس مهردلان در ماده ۱۰۰ متر
مریم بهادری در ماده ۸۰۰ متر
زهرا دهپناه در ماده ۲۰۰متر
زهرا اکرمان در ماده ۴۰۰ متر
کوثر رحمانی در ماده پرتاب وزنه
فاطمه شهسواری در ماده ۱۰۰ مانع
رومینا خدمتی مقدم در ماده ۱۰۰ مانع
مهسا خادم حقیقی در ماده ۴۰۰ متر
سارینا بندیان در ماده ۱۰۰ متر
مربیگری تیم بر عهده نرگس باقرپور و سرپرستی آن بر عهده زهرا رحمانی است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today