آخرین خبر/ آقای رئیس جمهور به داد ما برسید.

دامدار مرودشتی در دیدار با دکتر رئیسی بیان داشت: باور نمی کردم که رئیس‌جمهور به این روستا آمده است.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online