ایرنا/ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: ۴۵۹ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در نیمه نخست امسال در زمین‌های کشاورزی استان شناسایی و نسبت به تخریب و برچیدن ۹۶ فقره آن اقدام شد.

محمدباقر منتظری، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه در این مدت ۱۰۵ مورد اخطاریه برای متخلفان صادر شده است، اظهار کرد: همچنین ۵۲۶ مورد تخلف ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی نیز به مراجع قضایی معرفی شد.
وی مساحت تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده را ۳.۸ هکتار عنوان کرد.
منتظری ۱۳۰ مورد ثبت و بارگذاری دعاوی کیفری در سامانه جامع حقوقی سازمان امور اراضی کشور و سه مورد واگذاری امور به بخش خصوصی را از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت عنوان کرد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه در زمینه حفظ اراضی کشاورزی در سطح شهرستان های استان اقدامات خوبی انجام‌ شده است، افزود: حفاظت از اراضی یک وظیفه قانونی و ملی محسوب می شود لذا همه باید برای حفظ اراضی کشاورزی تلاش کنند و مشارکت مردم در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهار کرد: اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی در زمینه حفظ کاربری و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی یکی از موضوعات مهم و مورد توجه این مدیریت است.
منتظری افزود: سامانه ۱۳۱ آماده دریافت گزارش های مردمی درباره تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تفکیک و خرد کردن زمین‌های کشاورزی، تصرفات غیرمجاز و زمین خواری، شناسایی اراضی کشاورزی رها شده، بایر و موات، استفاده غیرمجاز از اراضی واگذار شده ملی و دولتی، تخلفات، پیشنهادها و انتقادات در حوزه امور اراضی و ارائه مشاوره در مسایل امور اراضی است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در خصوص واگذاری و توسعه اراضی نیز گفت: ۲۳.۵۸ هکتار از اراضی ملی برای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی به تعداد ۳۰ نفر از افراد حقیقی و حقوقی در این استان واگذار شد.
وی گفت: یک مورد واگذاری در قالب شورای هیأت هفت نفره واگذاری جهت توسعه باغات وبرای ایجاد توتستان به مساحت ۴۹ هکتار نیز انجام شد.
منتظری حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی تاکید کرد و افزود: در قالب گشت های ۷۵ هکتار از سطح اراضی کشاورزی پایش شد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار کرد: ۸۱ هزار و ۲۲۶ متر مربع شامل ۱۹۹ مورد درخواست تغییر کاربری داده شده است که در این خصوص کمیسیون‌هایی برگزار شده است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today