باشگاه خبرنگاران/ امروز معلمان اهوازی و کارمندان آموزش و پرورش در اعتراض نسبت به حقوق و مزایای دریافتی خود مقابل صدا و سیمای خوزستان تجمع کردند.

پیش از ظهر امروز چندین نفر از کارمندان و معلمان آموزش و پرورش خوزستانی با در دست داشتن بنر در مقابل درب صدا و سیمای خوزستان در اعتراض نسبت به حقوق و مزایای دریافتی دست به تجمع زدند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
بر روی بنر‌های کارمندان آموزش و پرورش و معلمان خوزستانی شعارهایی از قبیل «معلمان چند شغله برای فرار از فقر، جامعه پویا با رفع دغدغه معیشت معلمان، فرهنگی زیاد است، ولی فرهنگی زیادی نسیت، فقر فرهنگی مساوی است با فقر فرهنگی، رتبه بندی معلمان شعار تبلیغاتی دولت‌های مختلف، رتبه بندی با حفظ همترازی ۸۰ درصدی هیئت علمی دانشگاه، خط قرمز ما فرهنگیان است، حقوق بالای خط فقر حق من است و...» نوشته شده بود.
 
 

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today