ایسنا/ آیین امحای ۴۷۷۷ کیلوگرم انواع موادمخدر و روان‌گردان در کرج برگزار شد.

این میزان مواد مخدر روز پنجشنبه ۲۲ مهرماه با حضور سردار محمدیان فرمانده انتظامی البرز و مددی دادستان کرج در منطقه آتشگاه معدوم شد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday