باشگاه خبرنگاران/ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان گفت: در حال حاضر تصفیه خانه آب شرب تویسرکان ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

منصور ستوده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان با بیان اینکه اقداماتی در مسیر تامین آب پایدار برای شهرستان تویسرکان به انجام رسیده است و در حال حاضر تصفیه خانه آب شرب تویسرکان ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، بیان کرد: ساخت سد سرابی با اعتباری بالغ بر ۵۹ میلیارد تومان، ساخت خط انتقال آب شرب از سد سرابی به داخل شهر تویسرکان به طول ۱۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد تومان و ساخت تصفیه خانه آب شرب با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان برنامه ریزی و اجرا شده است.
او با بیان اینکه خط انتقال به طول ۱۵ کیلومتر اجرا شده و در حال حاضر نیز تصفیه خانه به روش BOT و توسط سرمایه گذار بخش خصوصی اجرا و در شرف افتتاح است، اظهار کرد: با اتمام این تصفیه خانه، از ظرفیت کامل آن برای تامین آب شرب تویسرکان و جایگزنی آن با آب چاه‌ها استفاده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۰ لیتر در ثانیه از آب سد سرابی برای مصارف شرب شهر استفاده می‌شود.
ستوده ابراز کرد: تصفیه خانه آب شرب تویسرکان یکی از مهم‌ترین طرح‌های این شهرستان است که پس از تکمیل شدن سد سرابی و خط آبرسانی به داخل شهر انجام شده است.
اوبا اشاره به اینکه ساخت تصفیه خانه آب شرب مدرن شهرستان تویسرکان سال ۹۴ آغاز شده است، اظهار کرد این تصفیه خانه به روش BOT و توسط سرمایه گذار بخش خصوصی اجرا شده و هم اکنون پیشرفت ۹۶ درصدی دارد.
ستوده گفت: این تصفیه خانه دارای ۳ مدول هر یک با ظرفیت ۱۰ هزار متر مکعب در شبانه روز است که می‌تواند ۳۲۴ لیتر در ثانیه معادل ۲۸ هزار متر مکعب آب در شبانه روز را تصفیه نماید.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان اضافه کرد: پیش بینی می‌شود، این تصفیه خانه در پاییز امسال به بهره برداری تجاری برسد و با توجه به تخصیص آب شرب از سد سرابی به میزان ۷ میلیون متر مکعب در سال، حدود ۲۲۰ لیتر در ثانیه آب شرب شهر تویسرکان را تصفیه و تامین نماید.

 
 

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today