آخرین خبر/ وقتی درب صدا و سیمای مرکز آبادان بعد از پخش برنامه پشتیبانی تولید به روی مطالبه گران آبادان باز می‌شود تا مردم بدون واسطه با سعید محمد، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور حرف دلشان را بزنند.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today