باشگاه خبرنگاران/ عضو شورای شهر سمنان گفت: علت به تاخیر افتادن امضای حکم شهردار منتخب شورای شهر مرکز استان سمنان توسط وزیر کشور بازنشستگی آقای مرتضی نژاد است.

حسین‌گل هاشم، عضو شورای شهر سمنان اظهار کرد: علت به تاخیر افتادن امضای حکم شهردار مرکز استان با دو موضوع همراه است.
وی با بیان‌ اینکه حکم شهردار مراکز استان ها توسط شخص وزیر کشور امضا می‌شود، افزود: با توجه به بازنشستگی شهردار منتخب شورای شهر سمنان در یکی از بانک ها و انجام‌ مراحل اداری وی جهت بازگشت مجدد به کار، ۹۰ درصد این پروسه انجام شده و ۱۰ درصد باقی مانده جهت گزینش های نهایی انجام خواهد شد تا شاهد حضور آقای مرتضی نژاد جهت خدمت به مردم باشیم.
گفتنی است؛ ۱۶ شهریور مدارک شهردار منتخب شورای شهر سمنان به استانداری ارسال و ۳۱ شهریور هم توسط استانداری به وزارت کشور ارسال شده است.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today