صدا و سیما/ براساس آخرین بروزرسانی نقشه کرونایی کشور ، ۳شهرستان زرد در خراسان جنوبی نارنجی شدند.

براساس آخرین بروزرسانی نقشه کرونایی کشور سه شهرستان قائنات، نهبندان و  طبس از وضعیت زرد(خطر متوسط) به نارنجی(پرخطر) تغییر کردند.
بر این اساس چهار شهرستان استان شامل بیرجند، قائنات، نهبندان و طبس در وضعیت پرخطر(نارنجی)، بشرویه، فردوس، سرایان، سربیشه، زیرکوه، درمیان در وضعیت خطر متوسط(زرد) و خوسف در وضعیت کم خطر(آبی) قرار دارند.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today