ایسنا/ مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: بیش از ۵۰ درصد از دانش آموزان استان واکسن کرونا تزریق کرده اند.

احمد اسکندری نسب، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از پایگاه ویژه واکسیناسیون دانش آموزان با اشاره به سیاست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بازگشایی تدریجی، آرام و مطمئن مدارس در آبان ماه، اظهار کرد: حفظ سلامت و ایمنی دانش آموزان و همکاران فرهنگی، اولویت اصلی در این شیوه از بازگشایی است و برای تحقق آن نیز اقدامات ویژه ای از جمله واکسیناسیون فرهنگیان و دانش آموزان در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به واکسیناسیون دز اول بیش از ۹۵ درصد همکاران فرهنگی استان کرمان و 60 درصد دز دوم، تسریع در اجرای واکسیناسیون دانش آموزان را از دیگر اقدامات مهم و ضروری در فراهم کردن شرایط بازگشایی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با تعامل متقابل بسیار خوب آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی استان بستر لازم برای تحقق این امر فراهم شده است.
اسکندری نسب بین کرد: ضمن این که تاکید ما بر بهره برداری حداکثری از ظرفیت مراکز تجمیعی واکسیناسیون در شهرستان ها و مناطق است اما در هر منطقه ای که شبکه بهداشت تشخیص بدهد نیاز به ایجاد پایگاه جدیدی است، این آمادگی در مجموعه آموزش و پرورش برای همکاری های لازم وجود دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر هشت پایگاه ثابت ویژه واکسیناسیون دانش آموزان در شهر کرمان فعال است.
وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت واکسیناسیون دانش آموزان در کاهش نگرانی و دغدغه خانواده ها، افزود: تمام صاحب نظران و محافل علمی بر ضرورت این موضوع تاکید داشته اند و به همه والدین و خانواده ها توصیه می کنیم با همراهی فرزندانشان، مجموعه آموزش و پرورش را در بازگشایی مدارس یاری کنند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar