باشگاه خبرنگاران/ مدیرعامل شرکت گاز فارس با اشاره به سردشدن هوا در برخی مناطق استان، در خصوص استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز بدون در نظر گرفتن مسائل ایمنی هشدار داد.

حسینی، مدیرعامل شرکت گاز فارس بیان داشت: شهروندان باید قبل از راه اندازی وسیله گاز سوز، پس از حصول اطمینان از بازبودن مسیر دودکش و وجود کلاهک H شکل، با استفاده از شیلنگ و بست استاندارد اقدام به اتصال بخاری استاندارد خود به انشعاب گاز کنند.
اطمینان از باز بودن و تمیز بودن مسیر دودکش، آبی بودن شعله بخاری در هنگام سوختن و اطمینان از عدم نشت گازطبیعی با آزمایش کف صابون در محل‌های اتصال از دیگر توصیه‌های شرکت گاز به مشترکان است.
به گفته حسینی بی توجهی به نصب صحیح دودکش با کلاهک H، استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد، عدم توجه به تهویه مناسب هوا و تامین اکسیژن مورد نیاز وسایل گاز سوز که این مورد با بستن تمامی منافذ در ساختمان‌های فاقد سیستم گرمایش مرکزی رخ می‌دهد، و عدم استفاده از شیلنگ و بست استاندارد، از مهمترین عوامل بروز حوادث منجر به فوت عنوان شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با تأکید بر صرفه جویی در مصرف گاز، استفاده از روش‌های مختلف از قبیل استفاده از پرده‌های ضخیم، لباس مناسب و تنظیم دمای منزل بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد را از مواردی اعلام کرد که می‌توان با بکارگیری آن ضمن صرفه جویی در مصرف گاز و کاهش مبلغ گازبها، امکان استفاده سایر هموطنان را از این نعمت فراهم کرد.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online