فارس/ رئیس کل دادگستری بوشهر گفت: طبق صدور آرای قطعی صادره در شهرستان کنگان و تجدید نظر استان بوشهر ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی، رفع تصرف و بیت المال اعاده شد.

علی جمادی، رئیس کل دادگستری بوشهر از رفع تصرف بالغ بر ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی در شهرستان دیر خبر داد و اظهار کرد: طبق صدور آرای قطعی صادره در شهرستان کنگان و تجدید نظر استان بوشهر ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی، رفع تصرف و بیت المال اعاده شد.
وی ادامه داد: شخصی که مبادرت به تصرف، سند سازی و فروش این اراضی کرده بود نیز محکوم‌ شد.
جمادی با اشاره به اهتمام ویژه در برخورد با پدیده زمین خواری اظهار کرد: مطابق دستور اکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین خواری، عزم جدی در مسئولین قضایی وجود دارد تا با قاطعیت و به جدیت با زمین خواران مقابله شود و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar