ایرنا/ مدیر اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به اینکه مسیر کندرو گردنه ده علیرضا یزدانشهر زرند به دلیل ریزش ارتفاعات مسدود شده بود، گفت: این مسیر دقایقی قبل پاک سازی و باز شد.

مجید سعیدی، مدیر اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمان اظهار کرد: هیچ مسدودیتی در محور اصلی گردنه ده علیرضا یزدانشهر زرند رخ نداده بود.
وی افزود: ریزش ترانشه موجب مسدود شدن مسیر کند رو ده‌علیرضا شده بود.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar