فارس/ اهدای اعضای نوجوان 14 ساله اهل خراسان شمالی جانی تازه به 7 نفر بخشید.

اهدای اعضای یک بیمار مرگ مغزی در خراسان شمالی جانی تازه به ۷ بیمار بخشید.
در روز بیست و دوم مهر ماه عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی مرحوم محمدرضا محمودیان ۱۴ ساله پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده در بیمارستان منتصریه مشهد انجام شد.
کلیه های این مرحوم، به دو بیمار(یک دختر ۱۲ ساله ساکن جاجرم و یک پسر ۱۰ ساله ساکن مشهد) با نارسایی کلیه اهدا و پیوند شد.
کبد وی نیز به فردی ۳۶ ساله ساکن بردسکن و قلب وی نیز در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد به فردی ۳۶ ساله ساکن کرمان اهدا و پیوند شد.
قرنیه ها و قسمتی از پوست مرحوم نیز جهت پیوند به بیمارستان بانک چشم و بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ارسال شد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today