ایرنا/ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان گفت: نیمه نخست امسال ۱۲ قلاده پلنگ در منطقه گلیل واقع در بخش سرحد این شهرستان خراسان شمالی مشاهده شد که نشان دهنده سلامت چرخه زیست و حفاظت مناسب از این گونه در منطقه است.

حمید فخرانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان دلیل افزایش مشاهده مکرر پلنگ را وجود امنیت در منطقه و افزایش طعمه دانست.
وی خاطرنشان کرد: اکنون مردم روستاها و همچنین عشایر و چوپانان از این گونه کمیاب جانوری ترس و واهمه ای ندارند زیرا متوجه این موضوع شده اند که وجود پلنگ موجب کاهش تعداد گرگ ها در منطقه می شود و اگر آسیبی به این حیوان رسانده نشود به انسان حمله نمی کند.
فخرانی افزود: با وجود این، به مردم منطقه توصیه شده است در صورت مشاهده پلنگ سگ گله را به سمت این حیوان هدایت و تحریک نکنند زیرا وجود پلنگ برای محیط زیست لازم است و نبود آن موجب طغیان جمعیت گرگ و گراز شده و می تواند برای دامداران، کشاورزان و باغداران خسات بار باشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان گفت: پلنگ عمدتا زمانی به انسان حمله می کند که کسی وارد حریم و زیستگاهش شده باشد و به محض احساس خطر درصدد دفاع از خود برمی آید.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today