ایرنا/ معاون امور دام جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: علت تغییر قیمت شیر در این استان افزایش قیمت علوفه خشبی یا پرحجم مانند کاه و یونجه است.

منوچهر محمدی، معاون امور دام جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: علوفه خشبی یا پرحجم مانند کاه و یونجه در بازار به دلیل خشکسالی افزایش قیمت داشته اند که این مساله بر افزایش هزینه تولیدات دامی موثر بوده است.
وی افزود: دولت تنها در زمینه نهاده هایی مانند جو و سویا به کشاورزان کمک می کند و تهیه علوفه خشبی برعهده کشاورزان و قیمت روز بازار است.
محمدی بیان کرد: هزینه دامداری ها افزایش یافته و از این رو قیمت شیر و لبنیات از این موضوع تاثیر پذیرفته است.
معاون امور دام جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: تعیین قیمت شیر بر عهده ستاد تنظیم بازار کشور است و استان دخالتی در آن ندارد.
وی گفت: ستاد تنظیم بازار استان نیز در افزایش قیمت شیر دخالتی نداشت.
محمدی درباره کاهش ۱۰ درصدی قیمت شیر که وعده داده شده بود نیز گفت: به نظر می رسد این موضوع در آینده محقق شود.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today