باشگاه خبرنگاران/ سرپرست معاونت بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: ۳۰ درصد واحدهای صنفی فردیس فاقد مجوز هستند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

محسن بوستانی،  سرپرست معاونت بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت البرز اظهار کرد: تسهیلات کرونایی در استان برای واحدهای صنفی در نظر گرفته شده و ثبت نام این تسهیلات تا بهمن ماه جاری تمدید شده است.
وی افزود:  از نظر سازمان مدیریت ضریب جمعیت شهرستان فردیس ۱۷.۸ درصد است و در جذب تسهیلات کرونایی اصناف حدود ۵ درصد است که می طلبد برای جذب تسهیلات کرونایی مورد توجه قرار گیرد.
شمسی سخایی، رئیس اتاق اصناف فردیس گفت: اتاق اصناف در سال ۹۴ با ۱۹ اتحادیه تشکیل شد و تعداد ۶۲۰ رسته فعال و ۱۲ هزار و ۲۳۴ پروانه کسب صادر شده و ۵ هزار و ۷۹۶ پرونده نیز در دست اقدام برای صدور مجوز است.
وی افزود: تعداد شکایات به اتاق ۲۶ مورد بود که از این تعداد ۱۵ مورد آن بررسی شده و مابقی در دست بررسی است.
رئیس اتاق اصناف فردیس بیان کرد: امسال سه هزار و ۷۱۹ شرکت کننده آموزش های لازم را دریافت و گواهی به آن ها ارائه شد و در ایام کرونا آموزش‌ها به واحدهای صنفی مجازی بوده است.
سخایی ادامه داد: در سال ۹۹ تعداد ۳۹۷ پرونده در اداره تعزیرات حکومتی فردیس رسیدگی شد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday