صدا و سیما/ هوای کلانشهر اصفهان در برخی مناطق ناسالم برای عموم و در وضعیت قرمز است.

بر اساس اعلام سامانه پایش آلودگی هوای اصفهان، شاخص کیفی هوا ایستگاه‌های جی با ۱۷۲ AQI احمدآباد و پروین با ۱۵۹ AQI باهنر با ۱۵۸AQI در وضعیت هوای ناسالم برای عموم اعلام شده است.
همچنین شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان با میانگین ۱۲۹ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.
همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش خیابان‌های استانداری ۱۱۶ AQI، فرشادی با ۱۱۱ AQI، ابوذر با ۱۱۴ AQI و میدان انقلاب ۱۱۷ AQI و ورزشگاه میثاق با ۱۲۷ AQI رهنان ۱۱۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و نارجی شده است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today