ایسنا/ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان، خواستار جذب زندانیان آزاد شده ماهر از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی شد و گفت: متاسفانه عدم پذیرش و بیکاری سبب می‌شود که این‌گونه زندانیان به چرخه جُرم بازگردند.

دکتر حبیب‌الله خجسته‌پور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندان رفتن اظهار کرد: خانواده‌هایی که سرپرست‌ آنها در حبس به سر می‌برند، باید به صورت ویژه مدنظر و تحت حمایت جامعه و حکومت قرار گیرند.
وی افزود: به واسطه مسائل انسانی و این ‌مهم که این افراد به واسطه شرایط خود بیشتر در معرض خطر قرار دارند، نیاز است تا به صورت ویژه تحت حمایت قرار گیرند تا خدای ناکرده افراد این خانواده‌ها نیز مرتکب جُرم نشوند.
خجسته پور با تاکید بر نقش تاثیرگذار انجمن ‌حمایت از خانواده زندانیان و خیرین در بحث حمایت از خانواده زندانیان، گفت: نوع نگاه جامعه باید نسبت به این خانواده‌ها با یک اقدام فرهنگی تغییر کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان ادامه داد: عدم دارا بودن مهارت‌های شغلی و عدم توانمندی کسانی که از زندان آزاد می‌شوند، باعث خواهد شد به دلیل بی شغلی مجددا به چرخه جُرم و حبس بازگردند که نیاز است به این مهم ‌توجه شود و این افراد را پس از آزادی به سمت اشتغال جذب کنیم.
وی تصریح کرد: انتظار می‌رود که افراد ذی نفوذ و کسانی که قدرت کلام دارند؛ کمک حال ما بوده و با پیگیری از طریق واحدهای صنعتی استان، نسبت به زمینه‌سازی برای به کارگیری زندانیان آزاد شده توانمند، اقدام کنند، چرا که این مهم مصداق بارز نیکی و تقواست.
خجسته پور افزود: در راستای رسیدگی به امورات زندانیان و ایجاد بستری مناسبت‌تر برای این افراد، دو زندان جدید التاسیس سمنان و دامغان با امکانات حداقلی فرآهم و و بهره‌برداری شد و زندانیان منتقل شدند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: برقراری عدالت، ایجاب می‌کند تا تمهیداتی اندیشیده شود تا بین جُرم و مکافات در نظر گرفته شده، تناسب برقرار باشد.
وی خاطرنشان کرد: باید با برپایی جلسات کارشناسی تخصصی، تلاش شود تا مجازات‌های جایگزین زندانیان را به سمت حمایت از زندانیان و خانواده های آنان سوق پیدا کند.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today