ایمنا/ کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز با قرار گرفتن روی شاخص ۹۶ در وضعیت سالم ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز با قرار گرفتن روی شاخص ۹۶ در وضعیت سالم ثبت شده است.
روز گذشته نیز میانگین شاخص کیفی هوا در این شهر با قرار گرفتن روی شاخص ۱۲۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده بود.
دستگاه سنجش کیفیت هوای کلانشهر اصفهان اکنون در خیابان‌های پروین با شاخص ۱۳۸، خرازی ۱۱۲، رودکی ۱۱۲، انقلاب ۱۱۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و ایستگاه جی ۱۷۶، در وضعیت هوای ناسالم برای عموم قرار دارند.
دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد، باغ غدیر، دانشگاه، خواجو فعال نیست، همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های فیض با شاخص ۸۵، استانداری ۸۲، رهنان ۷۷، کاوه ۷۵، ورزشگاه میثاق ۷۵ باهنر ۷۱، میرزاطاهر ۶۷، فرشادی ۶۱ در وضعیت سالم و مبارکه با شاخص ۳۵ در وضعیت هوای پاک قرار دارند.
در حال حاضر تنها ایستگاه فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان به جز اصفهان، شاهین‌شهر و سجزی است و شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر روی عدد ۷۵ و سجزی با قرار گرفتن روی شاخص ۹۲ در وضعیت سالم قرار دارند.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today