ایسنا/ مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی گفت: در حال حاضر ۱۷ شهر در این استان فاقد شهردار است.

علیرضا باغچقی، مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی اظهار کرد: یکی از دلایلی که موجب شده تا این مشکل به وجود آید، تاخیر اعضای شورای های اسلامی شهر در انتخاب شهردار بوده است.
وی افزود: آیین نامه های اجرایی لازم برای انتخاب شهردار وجود دارد که اگر در انتخاب شهردار به آن ها توجهات لازم می شد، کار آنقدر به تاخیر نمی افتاد.
باغچقی ادامه داد: در حال حاضر به دنبال استعلامات و اخذ آن ها هستیم تا در صورت تایید، احکام سریعا صادر شود.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی بیان کرد: سختی در رسیدن به شرایط احراز افراد انتخاب شده از سوی شوراهای شهر به عنوان شهردار نیز از دیگر عواملی است که سبب می شود تا کار کمی با کندی پیش رود.
وی بیان کرد: در هر صورت هم اکنون شهرداری هایی که فاقد شهردار هستند با سرپرستی اداره می شوند که آن ها نیز اختیارات لازم را برای اجرای کار دارند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today