باشگاه خبرنگاران/ مجمع انتخاباتی سوارکاری با حضور رئیس فدراسیون در البرز برگزار شد.

با برگزاری مجمع انتخاباتی که با حضور اعضای مجمع و رئیس فدراسیون برگزار شد، آرزو ملک با کسب ۱۲ رای برای ۴ سال به عنوان رئیس هیئت سوارکاری البرز انتخاب شد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday