مهر/ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب از واکسیناسیون سیار کرونا در سرپل ذهاب خبر داد.

شهرام روشنی نژاد، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب با اشاره به واکسیناسیون ۶۰ درصدی دانش آموزان سرپل ذهابی، اظهار کرد: در راستای واکسیناسیون حداکثری در شهرستان سرپل ذهاب، طرح واکسیناسیون سیار در مدارس سرپل ذهاب اجرا خواهد شد.
وی افزود: در این طرح روزانه ۲ مدرسه با هماهنگی قبلی و اطلاع رسانی برای طرح واکسیناسیون سیار دانش آموزان در نظر گرفته می‌شود.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: لازم است والدین دانش آموزان همکاری لازم را در راستای سرعت بخشیدن در واکسیناسیون دانش آموزان داشته باشند تا قبل از شروع موج ششم به ایمنی عمومی رسیده باشیم.
وی ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم تا آخر هفته به ۹۰ درصد واکسیناسیون دانش آموزان برسیم و شرایط را برای بازگشایی مدارس فراهم کنیم.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today