ایرنا/ رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی البرز از پلمب ۱۰ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت قوانین صنفی طی ۲۴ ساعت گذشته در این استان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا افشاری، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی البرز اظهار کرد: در اجرای نظارت بر واحدهای صنفی و پیشگیری از تخلفات صنوف، ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی به صورت مستمر از صنوف مختلف به ویژه مراکز پرخطر بازدید می‌کنند.
وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۲۰ واحد صنفی بازدید و ۵۰ واحد متخلف اخطار پلمب دریافت کردند.
افشاری گفت: در این بازدیدها از ۲۲ واحد متخلف تعهد کتبی و به ۱۱۱ واحد نیز تذکر داده شد.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی البرز افزود: پلیس اماکن عمومی برای پیشگیری از جرایم مربوط به اصناف طی یک برنامه‌ریزی منظم از همه اصناف بازدید مقطعی انجام می‌دهد و در صورت عدم رعایت تعیین شده، واحدهای صنفی متخلف برابر مقررات پلمب خواهند شد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday