مهر/ آتش به جان انبار علوفه‌های گاوداری سلطان آباد از توابع شهرستان کنگاور افتاد.

انبار علوفه‌های گاوداری سلطان آباد از توابع شهرستان کنگاور بعد از ظهر امروز دچار حریق شد.
برای اطفای این حریق از شهرستان‌های صحنه، نهاوند، اسدآباد، تویسرکان و شهر گودین خودروی اطفایی اعزام شد.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today