صدا و سیما/ به علت کمبود آب کشت محصولات چغندر قند و کلزا در حوزه آبی دز انجام نمی شود.

خدارحم امیری زاد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در این باره گفت: از مهمترین مناطق کشاورزی استان حوزه آبی دز می‌باشد که بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از محصولات خوزستان در آنجا کشت می‌شود. 
امیری زاده افزود: ۹۰ هزارهکتار گندم، ۵۰ تا ۶۰ درصد محصول کلزا و ۹۰ درصد چغندر قند استان در حوزه آبی دز کشت می‌شود.
وی ادامه داد: به علت کمبود منابع آبی در امسال کشت چغندر قند و کلزا در این حوزه آبی انجام نمی‌شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه میزان آب تخصیصی به کشت‌های پاییزه ۱۳ تا ۱۴ میلیون متر مکعب و این محدودیت‌ها بین ۸۰ تا ۲۰ درصد می‌باشد، بیان کرد: به جز ممنوعیت کشت کلزا و چغندر قند در حوزه دز، در سایر حوزه‌های آبی کشت براساس الگوی تعیین شده انجام می‌شود.
در الگوی کشت پاییزه هیچ کشتی جایگزین نشده است
امیری زاده گفت: استان خوزستان امسال دچار خسکسالی شدید که در ۵۰ سال اخیر بی سابقه می‌باشد، روبه‌رو شده است.
وی افزود: به علت این خشکسالی شاهد کاهش ۳۸ درصدی در میزان بارش‌ها و بیش از ۴۰ درصدی در مناطق بالادست سد‌های استان روبرو می‌باشیم که موجب کاهش آورد آب به سد‌های خوزستان شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: در تعیین الگوی کشت پاییزه هیچ کشتی جایگزین نشده است و این الگو براساس کشت های سنتی و رایج هر منطقه تعریف گردیده است.

 

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today