ایمنا/ با حکم استاندار مازندران شهرداران شهرهای گتاب، بابکان، زیراب و عباس آباد منصوب شدند.‏

با پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار مازندران، شهرداران شهرهای گتاب، بابکان، زیراب و عباس آباد منصوب شدند.
امروز با حکم استاندار مازندران، حسن پوررحیم درزی‌نقیبی به عنوان شهردار گتاب در دوره‌ی ششم شوراهای اسلامی منصوب که حکم خود را از معاون محترم عمرانی دریافت کرد. وی سابقه مسئول درآمد و مسیول امور مالی شهرداری بابلسر و آلاشت را در کارنامه خود دارد.
همچنین در حکم دیگری، سعید قلی‌نژاد سرخکلایی به عنوان شهردار زیراب در دوره‌ی ششم شوراهای اسلامی منصوب شد. سعید قلی‌نژاد سرخکلایی سابقه شهرداری زیراب و عضویت در شورای اسلامی این شهر را در کارنامه خود دارد.
در انتصاب دیگری استاندار مازندران، ابوذر ابراهیمی را به عنوان شهردار بابکان در دوره‌ی ششم شوراهای اسلامی منصوب کرد. ابوذر ابراهیمی سابقه کارشناسی در راه و شهرسازی آمل را در کارنامه خود دارد.
سپهرداد شیخ‌الاسلامی نیز امروز به عنوان شهردار عباس‌آباد در دوره‌ی ششم شوراهای اسلامی منصوب که حکم خود را از معاون محترم عمرانی دریافت کرد.
سپهرداد شیخ‌الاسلامی سابقه هیأت رئیسه نظام مهندسی عباس‌آباد و مدیریت بخش خصوصی را در کارنامه خود دارد.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today