آخرین خبر/ نمایی از کوه نمکی زیبا در بوشهر را مشاهده می کنید.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar