تسنیم/ بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۰ تمامی روستاهای پرجمعیت خراسان جنوبی یعنی ۱۰۰ روستا با اولویت مناطق مرزی و محروم از آب شرب سالم و پایدار برخوردار خواهند شد.

سال‌هاست که خشکسالی و کمبود آب در روستاهای خراسان جنوبی رخنه کرده است و مردمان کویر از نبود آب رنج می برند‌.
بنابر مستندات موجود وقوع خشکسالی در خراسان جنوبی از سال آبی 79- 78 آغاز شد و کاهش بارندگی‌ سال آبی جاری در 50 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
از جایی که 41 درصد جمعیت خراسان جنوبی در مناطق روستایی سکونت دارند و بخش عمده‌ای از مشاغل مردم این استان کشاورزی و دامداری است، علاوه بر این با توجه به مرز طولانی خراسان جنوبی با کشور افغانستان ماندگاری جمعیت در نوار مرزی شرق کشور اهمیت فراوان دارد.
از این رو توجه به تامین زیرساخت‌های زندگی و کار در روستا به ویژه آب همواره مورد تاکید و مطالبه مردم است که باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.
در این راستا براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال 1400 تمامی روستاهای پرجمعیت خراسان جنوبی یعنی 100 روستا با اولویت مناطق مرزی و محروم از آب شرب سالم و پایدار برخوردار خواهند شد.

ایجاد 43 شبکه آبرسانی تا پایان سال 
استاندار خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه ایجاد 43 شبکه آبرسانی تا پایان امسال در اولویت برنامه‌های استان قرار دارد اظهار داشت: از ابتدای امسال 30 شبکه آبرسانی روستایی در سطح استان ایجاد شده است.
حمید ملانوری با اشاره به افتتاح همزمان طرح‌های آبرسانی به 17 روستای استان افزود: طی طرح‌ها و پروژه‌هایی که در این راستا به بهره برداری رسیدند 7 روستا آبدار و 10 روستا از آب پایدار برخوردار شدند.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: آبرسانی به روستاها از طریق اجرای شبکه در روستاهای پرجمعیت و به شکل سیار در روستاهای فاقد شبکه از برنامه‌های اولویت دار استان است.
ملانوری تأمین آب شرب بهداشتی و سالم را از وظایف دولت دانست و تصریح کرد: استحصال، تولید، توزیع، بهره برداری و مصرف آب در استان کم آب، خشک و کویری خراسان جنوبی باید به درستی مدیریت شود.
وی با اشاره به اینکه تأمین آب در استان پرهزینه است خاطرنشان کرد: برای به دست آوردن آب شیرین باید مناطق زیادی مطالعه، چاه حفر و شبکه انتقال اجرا شود که همه این ها مستلزم صرف هزینه و اعتبار زیادی است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 40 درصد آب تولیدی استان در طول مسیر به دلیل فرسودگی شبکه یا وجود شبکه غیر مجاز از دست می رود و درآمدی به همراه ندارد گفت: کاهش این میزان هدررفت از برنامه‌های اولویت دار استان است.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today