مشرق/ مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت: فقط قنات‌ها چاه‌های کشاورزی این منطقه بر اثر زلزله دچار آسیب شده اند که کارشناسان کشاورزی در حال ارزیابی هستند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar