باشگاه خبرنگاران/ سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و تحقق واکسیناسیون مدارس تا پایان آبان بازگشایی می شوند.

علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: روند بازگشایی مدارس با توجه به پوشش جمعیتی اجرای واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بر اساس ارزیابی ها از اول آبان ماه آغاز و تا پایان همان ماه تمامی مدارس بازگشایی می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه بازگشایی مدارس تنها تابع واکسیناسیون نیست، افزود: شورای مدرسه و آموزش و پرورش هر منطقه ارزیابی از شاخص‌های رعایت دستورالعمل ها، فاصله اجتماعی وتمهید مقدمات انجام ومجوز حضوری شدن مدرسه را دریافت می‌کنند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: ۴۵ هزار مدرسه کشور با تراکم کم جمعیتی در مهرماه به صورت حضوری بودند و حدود ۵۰ درصد که از تراکم بالایی برخوردارند در آبان ماه پس از ارزیابی  حضوری می‌شوند.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today